• slajd1_sp5kcr.jpg
  • slajd2_sp5kcr.jpg

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a dotyczącego zakazu gromadzenia się oraz Poleceniem wydanym przez Sekretarza ZG LOK z dnia 11.03.2020 r. dotyczącego zakazu organizacji i korzystania ze statutowych obiektów klubowych Ligi Obrony Kraju.

Wydział Szkolenia i Sportów Łączności BZG LOK będący organizatorem 14. Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych w związku z aktualną sytuacją związaną
z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo operatorów radiostacji klubowych PZK, ZHP, LOK i innych stowarzyszeń startujących w tych zawodach informuje o zawieszenia w miesiącu kwietniu br. przeprowadzenie:
- V tury w części UKF w dniu 01.04.2020 r.,
- V tury w części KF DIGITAL w dniu 02.04.2020 r.,
- V tury w części KF CW/SSB w dniu 09.04.2020 r.

Zawieszona V tura 14. OMP ARKiI zostanie przeprowadzona w terminach nie kolidujących z innymi zawodami krótkofalarskimi zamieszczonych w kalendarzu zawodów krajowych. O terminie organizator powiadomi wszystkich zainteresowanych w odrębnym komunikacie.


 

                   
    logo lacznosc lok pzrs wot pzk logo logo mon 1 logo zhp 1 zhp logo