SQ9IAB

Rezultat: 16
Liczba zgł. QSO: 9 (CW: 0, SSB: 0, DIGI: 9, FM: 0) Liczba zal. QSO: 8 (88,9%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/01/17 18:33
2018/01/17 18:31
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SP6LUP
599
599
001
012

SP6LUP
SQ9IAB
599
599
012
001

2
2

2018/01/17 18:34
2018/01/17 18:34
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SQ7SAU
599
599
002
003

SQ7SAU
SQ9IAB
599
599
003
002

2
2

2018/01/17 18:38
2018/01/17 18:38
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SQ2LKM
599
599
003
015

SQ2LKM
SQ9IAB
599
599
015
003

2
2

2018/01/17 18:39
2018/01/17 18:41
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SP9WZO
599
599
004
018

SP9WZO
SQ9IAB
599
599
018
004

2
2

2018/01/17 18:42
2018/01/17 18:44
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SQ9PPT
599
599
005
007

SQ9PPT
SQ9IAB
599
599
007
005

2
2

2018/01/17 18:46
2018/01/17 18:46
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SQ2LKM
599
599
006
018

SQ2LKM
SQ9IAB
599
599
018
006

0
0

2018/01/17 18:51
2018/01/17 18:51
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SQ9DXT
599
599
007
025

SQ9DXT
SQ9IAB
599
599
025
007

2
2

2018/01/17 18:55
2018/01/17 18:56
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SP4KHM
599
599
008
016

SP4KHM
SQ9IAB
599
599
016
008

2
2

2018/01/17 18:59
2018/01/17 18:59
80m
80m
RY
RY
SQ9IAB
SP7Z
599
599
009
013

SP7Z
SQ9IAB
599
599
013
009

2
2