SP4FVS

Rezultat: 22
Liczba zgł. QSO: 15 (CW: 15, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 11 (73,3%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/01/17 16:04
2018/01/17 16:03
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP2XX
599
599
001
005

SP2XX
SP4FVS
599
599
005
001

2
2

2018/01/17 16:05
2018/01/17 16:05
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP1AEN
599
599
002
007

SP1AEN
SP4FVS
599
599
007
003

0
0

2018/01/17 16:06
2018/01/17 16:06
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SN1N
599
599
003
012

SN1N
SP4FVS
599
599
012
003

2
2

2018/01/17 16:07
2018/01/17 16:07
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SO6M
599
599
004
008

SO6M
SP4FVS
599
599
008
004

2
2

2018/01/17 16:08
2018/01/17 16:09
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP1NQN
599
599
005
013

SP1NQN
SP4FVS
599
599
013
005

2
2

2018/01/17 16:12
2018/01/17 16:12
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP9PKM
599
599
006
016

SP9PKM
SP4FVS
599
599
016
006

2
2

2018/01/17 16:18
2018/01/17 16:18
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP4AWE
599
599
007
012

SP4AWE
SP4FVS
599
599
012
007

2
2

2018/01/17 16:21
2018/01/17 16:22
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP3PWL
599
599
008
022

SP3PWL
SP4FVS
599
599
023
008

0
0

2018/01/17 16:26
2018/01/17 16:26
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SQ2DYF
599
599
009
018

SQ2DYF
SP4FVS
599
599
018
009

2
2

2018/01/17 16:32
2018/01/17 16:34
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP7RJI
599
599
010
015

SP7RJI
SP4FVS
599
599
015
010

2
2

2018/01/17 16:37
[BRAK LOGU]
80m CW SP4FVS
SP2MW
599 011 SP2MW 599 019 0
2018/01/17 16:49
2018/01/17 16:50
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP2AEK
599
599
012
012

SP2AEK
SP4FVS
599
599
012
012

2
2

2018/01/17 16:50
2018/01/17 16:51
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SN6A
599
599
013
009

SN6A
SP4FVS
599
599
009
013

2
2

2018/01/17 17:10
[BRAK LOGU]
80m CW SP4FVS
SP3KWA
599 014 SP3KWA 599 011 0
2018/01/17 17:38
2018/01/17 17:39
80m
80m
CW
CW
SP4FVS
SP9ZHR
599
599
015
040

SP9ZHR
SP4FVS
599
599
040
015

2
2