SP5PWA

Rezultat: 44
Liczba zgł. QSO: 14 (CW: 14, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 11 (78,6%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/11/12 16:31
2020/11/12 16:32
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP1NY
599
599
001
030

SP1NY
SP5PWA
599
599
030
023

0
0

2020/11/12 16:32
2020/11/12 16:32
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP5KCR
599
599
002
024

SP5KCR
SP5PWA
599
599
024
002

4
4

2020/11/12 16:35
2020/11/12 16:36
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SQ5WWK
599
599
003
002

SQ5WWK
SP5PWA
599
599
002
003

4
4

2020/11/12 16:38
2020/11/12 16:38
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP4GHL
599
599
004
034

SP4GHL
SP5PWA
599
599
034
004

4
4

2020/11/12 16:40
2020/11/12 16:40
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP9JZT
599
599
005
037

SP9JZT
SP5PWA
599
599
037
005

4
4

2020/11/12 16:44
2020/11/12 16:44
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP3CW
599
599
007
021

SP3CW
SP5PWA
599
599
021
007

4
4

2020/11/12 16:56
2020/11/12 16:56
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SN8T
599
599
008
043

SN8T
SP5PWA
599
599
043
008

4
4

2020/11/12 17:00
2020/11/12 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP2KRS
599
599
009
036

SP2KRS
SP5PWA
599
599
036
009

4
4

2020/11/12 17:18
2020/11/12 17:17
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP9G
599
599
010
036

SP9G
SP5PWA
599
599
036
010

4
4

2020/11/12 17:32
2020/11/12 17:32
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP2KAC
599
599
011
079

SP2KAC
SP5PWA
599
599
079
011

4
4

2020/11/12 17:34
2020/11/12 17:34
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP8BVO
599
599
012
043

SP8BVO
SP5PWA
599
599
043
012

4
4

2020/11/12 17:45
[BRAK QSO]
80m CW SP5PWA
SQ1MTS
599 013 SQ1MTS 599 010 0
2020/11/12 17:51
[BRAK LOGU]
80m CW SP5PWA
SN1T
599 014 SN1T 599 038 0
2020/11/12 17:58
2020/11/12 17:59
80m
80m
CW
CW
SP5PWA
SP1EPI
599
599
015
013

SP1EPI
SP5PWA
599
599
013
015

4
4