SP2KJF

Rezultat: 0
Liczba zgł. QSO: 5 (CW: 0, SSB: 5, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 4 (80,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/11/12 17:29
2020/11/12 17:29
80m
80m
PH
PH
SP2KJF
SP3PJY
59
59
001
049

SP3PJY
SP2KJF
59
59
049
001

2
2

2020/11/12 17:30
2020/11/12 17:30
80m
80m
PH
PH
SP2KJF
SP8ZBX
59
59
003
040

SP8ZBX
SP2KJF
59
59
040
003

2
2

2020/11/12 17:30
2020/11/12 17:30
80m
80m
PH
PH
SP2KJF
SP9KAO
59
59
002
042

SP9KAO
SP2KJF
59
59
042
002

2
2

2020/11/12 17:32
2020/11/12 17:32
80m
80m
PH
PH
SP2KJF
SQ9ZAX
59
59
004
053

SQ9ZAX
SP2KJF
59
59
053
004

2
2

2020/11/12 17:41
2020/11/12 17:41
80m
80m
PH
PH
SP2KJF
SP8PDE
59
59
005
093

SP8PDE
SP2KJF
59
59
053
005

0
0