SP1EPI

Rezultat: 48
Liczba zgł. QSO: 13 (CW: 13, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 12 (92,3%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/11/12 16:00
2020/11/12 16:01
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1CQZ
599
599
001
001

SP1CQZ
SP1EPI
599
599
001
001

4
4

2020/11/12 16:36
2020/11/12 16:36
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1GZF
599
599
002
030

SP1GZF
SP1EPI
599
599
030
002

4
4

2020/11/12 16:42
2020/11/12 16:43
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4HHI
599
599
003
034

SP4HHI
SP1EPI
599
599
034
003

4
4

2020/11/12 16:46
2020/11/12 16:46
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9CCA
599
599
004
028

SP9CCA
SP1EPI
599
599
028
004

4
4

2020/11/12 17:00
2020/11/12 17:01
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP7CF
599
599
005
037

SP7CF
SP1EPI
599
599
037
005

4
4

2020/11/12 17:04
2020/11/12 17:05
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP5KCR
599
599
006
034

SP5KCR
SP1EPI
599
599
034
006

4
4

2020/11/12 17:06
2020/11/12 17:07
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1JXJ
599
599
007
035

SP1JXJ
SP1EPI
599
599
035
007

4
4

2020/11/12 17:08
2020/11/12 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1KGU
599
599
008
039

SP1KGU
SP1EPI
599
599
039
008

4
4

2020/11/12 17:15
2020/11/12 17:15
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP3CW
599
599
009
040

SP3CW
SP1EPI
599
599
040
009

4
4

2020/11/12 17:32
2020/11/12 17:32
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2KAC
599
599
010
080

SP2KAC
SP1EPI
599
599
080
010

4
4

2020/11/12 17:55
2020/11/12 17:55
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1AEN
599
599
011
049

SP1AEN
SP1EPI
599
599
049
011

4
4

2020/11/12 17:58
[BRAK QSO]
80m CW SP1EPI
HF6EP
599 012 HF6EP 599 016 0
2020/11/12 17:59
2020/11/12 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP5PWA
599
599
013
015

SP5PWA
SP1EPI
599
599
015
013

4
4