SP1CQZ

Rezultat: 48
Liczba zgł. QSO: 13 (CW: 13, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 12 (92,3%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/11/12 16:01
2020/11/12 16:00
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP1EPI
599
599
001
001

SP1EPI
SP1CQZ
599
599
001
001

4
4

2020/11/12 16:07
2020/11/12 12:07
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
HF6EP
599
599
002
004

HF6EP
SP1CQZ
599
599
004
002

0
0

2020/11/12 16:10
2020/11/12 16:10
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SN0EPI
599
599
003
004

SN0EPI
SP1CQZ
599
599
004
003

4
4

2020/11/12 16:18
2020/11/12 16:18
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP1KGU
599
599
004
021

SP1KGU
SP1CQZ
599
599
021
004

4
4

2020/11/12 16:41
2020/11/12 16:42
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP4HHI
599
599
005
033

SP4HHI
SP1CQZ
599
599
033
005

4
4

2020/11/12 16:45
2020/11/12 16:45
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP1GZF
599
599
006
035

SP1GZF
SP1CQZ
599
599
035
006

4
4

2020/11/12 16:59
2020/11/12 16:58
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP9MA
599
599
007
026

SP9MA
SP1CQZ
599
599
026
007

4
4

2020/11/12 17:18
2020/11/12 17:18
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP6CES
599
599
008
039

SP6CES
SP1CQZ
599
599
039
008

4
4

2020/11/12 17:22
2020/11/12 17:22
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SQ1MTS
599
599
009
007

SQ1MTS
SP1CQZ
599
599
007
009

4
4

2020/11/12 17:43
2020/11/12 17:44
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP5KCR
599
599
010
043

SP5KCR
SP1CQZ
599
599
043
010

4
4

2020/11/12 17:44
2020/11/12 17:44
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP1LMR
599
599
011
009

SP1LMR
SP1CQZ
599
599
009
011

4
4

2020/11/12 17:55
2020/11/12 17:55
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SP1AEN
599
599
012
050

SP1AEN
SP1CQZ
599
599
050
012

4
4

2020/11/12 17:57
2020/11/12 17:56
80m
80m
CW
CW
SP1CQZ
SQ5WWK
599
599
013
014

SQ5WWK
SP1CQZ
599
599
014
013

4
4