SP1RKW

Rezultat: 32
Liczba zgł. QSO: 10 (CW: 6, SSB: 4, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 10 (100,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/01/11 16:48
2018/01/11 16:48
80m
80m
PH
PH
SP1RKW
SP9KAO
59
59
001
058

SP9KAO
SP1RKW
59
59
058
001

2
2

2018/01/11 16:50
2018/01/11 16:51
80m
80m
PH
PH
SP1RKW
SN8T
59
59
002
075

SN8T
SP1RKW
59
59
075
002

2
2

2018/01/11 16:51
2018/01/11 16:51
80m
80m
PH
PH
SP1RKW
SP1KOQ
59
59
003
001

SP1KOQ
SP1RKW
59
59
001
003

2
2

2018/01/11 16:52
2018/01/11 16:53
80m
80m
PH
PH
SP1RKW
SP3PJY
59
59
004
060

SP3PJY
SP1RKW
59
59
060
004

2
2

2018/01/11 17:05
2018/01/11 17:05
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SP1KOQ
599
599
005
005

SP1KOQ
SP1RKW
599
599
005
005

4
4

2018/01/11 17:07
2018/01/11 17:07
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SN1N
599
599
006
040

SN1N
SP1RKW
599
599
040
006

4
4

2018/01/11 17:08
2018/01/11 17:07
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SP1EPI
599
599
007
004

SP1EPI
SP1RKW
599
599
004
007

4
4

2018/01/11 17:09
2018/01/11 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SP1AEN
599
599
008
045

SP1AEN
SP1RKW
599
599
045
008

4
4

2018/01/11 17:23
2018/01/11 17:24
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SP8KBN
599
599
009
053

SP8KBN
SP1RKW
599
599
053
009

4
4

2018/01/11 17:30
2018/01/11 17:31
80m
80m
CW
CW
SP1RKW
SP4AWE
599
599
010
053

SP4AWE
SP1RKW
599
599
053
010

4
4