SP5PB

Rezultat: 36
Liczba zgł. QSO: 10 (CW: 10, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 9 (90,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 17:39
2017/12/14 17:38
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP4AWE
599
599
001
051

SP4AWE
SP5PB
599
599
051
001

4
4

2017/12/14 17:39
2017/12/14 17:39
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP9W
599
599
002
047

SP9W
SP5PB
599
599
047
002

4
4

2017/12/14 17:40
2017/12/14 17:40
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP1AEN
599
599
004
053

SP1AEN
SP5PB
599
599
053
004

4
4

2017/12/14 17:40
2017/12/14 17:40
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SQ5ASO
599
599
003
028

SQ5ASO
SP5PB
599
599
028
003

4
4

2017/12/14 17:42
2017/12/14 17:42
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP5KCR
599
599
005
046

SP5KCR
SP5PB
599
599
046
005

4
4

2017/12/14 17:43
2017/12/14 17:44
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP4HHI
599
599
006
066

SP455I
SP5PB
599
599
066
006

0
0

2017/12/14 17:44
2017/12/14 17:44
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP4GHL
599
599
007
051

SP4GHL
SP5PB
599
599
051
007

4
4

2017/12/14 17:45
2017/12/14 17:45
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP9WZJ
599
599
008
038

SP9WZJ
SP5PB
599
599
038
008

4
4

2017/12/14 17:49
2017/12/14 17:49
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP1NQN
599
599
009
053

SP1NQN
SP5PB
599
599
053
009

4
4

2017/12/14 17:50
2017/12/14 17:50
80m
80m
CW
CW
SP5PB
SP8HWM
599
599
010
048

SP8HWM
SP5PB
599
599
048
010

4
4