SP5ICQ

Rezultat: 32
Liczba zgł. QSO: 11 (CW: 11, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 8 (72,7%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 17:45
2017/12/14 17:45
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP1AEN
599
599
001
055

SP1AEN
SP5ICQ
599
599
055
001

4
4

2017/12/14 17:46
2017/12/14 17:46
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP1NQN
599
599
002
052

SP1NQN
SP5ICQ
599
599
052
002

4
4

2017/12/14 17:47
2017/12/14 17:47
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP5KCR
599
599
003
048

SP5KCR
SP5ICQ
599
599
048
003

4
4

2017/12/14 17:49
2017/12/14 17:49
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP9W
599
599
004
049

SP9W
SP5ICQ
599
599
049
004

4
4

2017/12/14 17:50
2017/12/14 17:50
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP8PDE
599
599
005
044

SP8PDE
SP5ICQ
599
599
044
005

4
4

2017/12/14 17:52
[BRAK LOGU]
80m CW SP5ICQ
SPO4R
599 006 SPO4R 599 044 0
2017/12/14 17:53
2017/12/14 17:53
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP8HWM
599
599
007
049

SP8HWM
SP5ICQ
599
599
049
007

4
4

2017/12/14 17:54
2017/12/14 17:54
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SQ9E
599
599
008
081

SPQ9E
SP5ICQ
599
599
081
008

0
0

2017/12/14 17:56
2017/12/14 17:55
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP2KAC
599
599
009
095

SP2KAC
SP5ICQ
599
599
095
009

4
4

2017/12/14 17:57
2017/12/14 17:57
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP4GHL
599
599
010
055

SP4GHL
SP5ICQ
599
599
055
010

4
4

2017/12/14 17:58
2017/12/14 17:57
80m
80m
CW
CW
SP5ICQ
SP4AWE
599
599
010
054

SP4AWE
SP5ICQ
599
599
054
011

0
0