SP5DZE

Rezultat: 44
Liczba zgł. QSO: 11 (CW: 11, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 11 (100,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 16:56
2017/12/14 16:56
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP2KAC
599
599
001
063

SP2KAC
SP5DZE
599
599
063
001

4
4

2017/12/14 16:57
2017/12/14 16:58
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP5KCR
599
599
002
028

SP5KCR
SP5DZE
599
599
028
002

4
4

2017/12/14 16:59
2017/12/14 16:59
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP2KFD
599
599
003
030

SP2KFD
SP5DZE
599
599
030
003

4
4

2017/12/14 17:00
2017/12/14 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP4AWE
599
599
004
038

SP4AWE
SP5DZE
599
599
038
004

4
4

2017/12/14 17:01
2017/12/14 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP5MBL
599
599
005
014

SP5MBL
SP5DZE
599
599
014
005

4
4

2017/12/14 17:02
2017/12/14 17:02
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP5BLI
599
599
006
012

SP5BLI
SP5DZE
599
599
012
006

4
4

2017/12/14 17:03
2017/12/14 17:03
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP1NQN
599
599
007
041

SP1NQN
SP5DZE
599
599
041
007

4
4

2017/12/14 17:05
2017/12/14 17:05
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP9W
599
599
008
028

SP9W
SP5DZE
599
599
028
008

4
4

2017/12/14 17:09
2017/12/14 17:09
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP1AEN
599
599
009
041

SP1AEN
SP5DZE
599
599
041
009

4
4

2017/12/14 17:12
2017/12/14 17:12
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP4GHL
599
599
010
044

SP4GHL
SP5DZE
599
599
044
010

4
4

2017/12/14 17:17
2017/12/14 17:16
80m
80m
CW
CW
SP5DZE
SP5FHF
599
599
011
013

SP5FHF
SP5DZE
599
599
013
011

4
4