SP5BS

Rezultat: 40
Liczba zgł. QSO: 10 (CW: 10, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 10 (100,0%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 16:12
2017/12/14 16:12
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SQ9E
599
599
001
011

SQ9E
SP5BS
599
599
011
001

4
4

2017/12/14 16:13
2017/12/14 16:13
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP5KCR
599
599
002
006

SP5KCR
SP5BS
599
599
006
002

4
4

2017/12/14 16:18
2017/12/14 16:18
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP9EMI
599
599
003
008

SP9EMI
SP5BS
599
599
008
003

4
4

2017/12/14 16:19
2017/12/14 16:19
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP4GHL
599
599
004
015

SP4GHL
SP5BS
599
599
015
004

4
4

2017/12/14 16:22
2017/12/14 16:22
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP4AWE
599
599
005
023

SP4AWE
SP5BS
599
599
023
005

4
4

2017/12/14 16:28
2017/12/14 16:27
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP8HWM
599
599
006
022

SP8HWM
SP5BS
599
599
022
006

4
4

2017/12/14 16:50
2017/12/14 16:50
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SN8T
599
599
007
041

SN8T
SP5BS
599
599
041
007

4
4

2017/12/14 16:51
2017/12/14 16:51
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP1AEN
599
599
008
027

SP1AEN
SP5BS
599
599
027
008

4
4

2017/12/14 16:52
2017/12/14 16:52
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP3MEP
599
599
009
029

SP3MEP
SP5BS
599
599
029
009

4
4

2017/12/14 16:57
2017/12/14 16:57
80m
80m
CW
CW
SP5BS
SP5GDY
599
599
010
019

SP5GDY
SP5BS
599
599
019
010

4
4