SP3BES

Rezultat: 32
Liczba zgł. QSO: 9 (CW: 9, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 8 (88,9%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 17:48
2017/12/14 17:48
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP9WZJ
599
599
001
041

SP9WZJ
SP3BES
599
599
041
001

4
4

2017/12/14 17:50
2017/12/14 17:50
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP9W
599
599
002
050

SP9W
SP3BES
599
599
050
002

4
4

2017/12/14 17:51
2017/12/14 17:51
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP2KRS
599
599
003
044

SP2KRS
SP3BES
599
599
044
003

4
4

2017/12/14 17:53
2017/12/14 17:53
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP1AEN
599
599
004
056

SP1AEN
SP3BES
599
599
056
004

4
4

2017/12/14 17:54
2017/12/14 17:54
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP1NQN
599
599
005
054

SP1NQN
SP3BES
599
599
054
005

4
4

2017/12/14 17:55
2017/12/14 17:55
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP4GHL
599
599
006
054

SP4GHL
SP3BES
599
599
064
006

0
0

2017/12/14 17:56
2017/12/14 17:56
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP4AWE
599
599
007
053

SP4AWE
SP3BES
599
599
053
007

4
4

2017/12/14 17:57
2017/12/14 17:57
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP3MEP
599
599
008
091

SP3MEP
SP3BES
599
599
091
008

4
4

2017/12/14 17:58
2017/12/14 17:58
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP2KAC
599
599
009
096

SP2KAC
SP3BES
599
599
096
009

4
4