SP1EPI

Rezultat: 36
Liczba zgł. QSO: 11 (CW: 11, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 9 (81,8%)
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/14 16:48
2017/12/14 16:48
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9W
599
599
001
018

SP9W
SP1EPI
599
599
018
001

4
4

2017/12/14 16:49
2017/12/14 16:50
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SN8T
599
599
002
040

SN8T
SP1EPI
599
599
040
002

4
4

2017/12/14 16:50
2017/12/14 16:50
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP5KCR
599
599
003
026

SP5KCR
SP1EPI
599
599
026
003

4
4

2017/12/14 16:51
2017/12/14 16:51
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP2KAC
599
599
004
057

SP2KAC
SP1EPI
599
599
057
004

4
4

2017/12/14 16:58
2017/12/14 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1KGU
599
599
005
032

SP1KGU
SP1EPI
599
599
032
005

0
0

2017/12/14 17:04
2017/12/14 17:04
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP1AEN
599
599
006
038

SP1AEN
SP1EPI
599
599
038
006

4
4

2017/12/14 17:09
2017/12/14 17:09
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4GHL
599
599
007
042

SP4GHL
SP1EPI
599
599
042
007

4
4

2017/12/14 17:30
2017/12/14 17:31
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP9W
599
599
008
042

SP9W
SP1EPI
599
599
042
008

0
0

2017/12/14 17:32
2017/12/14 17:33
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SQ5ASO
599
599
009
020

SQ5ASO
SP1EPI
599
599
020
009

4
4

2017/12/14 17:46
2017/12/14 17:46
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4HHI
599
599
010
070

SP4HHI
SP1EPI
599
599
070
010

4
4

2017/12/14 17:47
2017/12/14 17:47
80m
80m
CW
CW
SP1EPI
SP4AWE
599
599
011
052

SP4AWE
SP1EPI
599
599
052
011

4
4